top of page
הדירה בגבעתיים

Classic and Cozy

ענת ומושיק הגיעו אליי אחרי ששנים הם ניסו לסובב את הרהיטים בסלון שלהם ולא ממש הצליחו להרגיש שהם מצליחים למקם אותם בצורה טובה. בכל סידור הם הרגישו שהם מפנים את הגב להתרחשות אחרת, ושנשארת שארית שאין לה שימוש. הבקשה היתה ליצור הרמוניה תוך הגדרת אזורים בחלל, ומיקומים למסך הקרנה, קמין ופינת משחקים. עיצוב רהיט מותאם למדיה, בשילוב תוספות גבס וצביעת קירות נבחרים ליצירת עומק וחמימות ענו לבריף בול.

bottom of page