top of page

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר "מידות טובות אדריכלות ועיצוב פנים"

עודכן לאחרונה: 01/09/2023

 

השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לכך תשומת לב רבה. מסמך זה מרכז את מדיניות הפרטיות של אתר "מידות טובות אדריכלות ועיצוב פנים" (להלן: "האתר") בנוגע למידע שיימסר על ידך במסגרת האתר או כל אתר אחר של החברה, קמפיין או פעילות של האתר ברשתות החברתיות.

מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי שמירת הנתונים אודותייך במאגרי מידע והשימוש בהם יעשה רק בהתאם להסכמתך ולהוראות החוק. נציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך בלבד.

האתר מחויב לפרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש, האתר מפרסם מדיניות פרטיות זו ומספק את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות האתר בעניין איסוף מידע מהמשתמש.

1. כללי
​1.1. האתר שומר מידע סטטיסטי בלבד על גולשי האתר, הכולל, בין השאר, עמודים בהם צפה גולש האתר. מידע זה אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
​1.2. ייתכן והמשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לאתר במקומות מסוימים, בהם שם, דוא”ל וטלפון. פרטים אלה נשמרים האתר במאגר הלקוחות ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטים נוספים כגון פרטי כרטיס אשראי אינם נשמרים באתר.


2. מאגר המידע, השימוש בו, ומסירת מידע לצדדים שלישיים
​2.1. הנתונים שהאתר אוסף שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של האתר. האתר מתחייב לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

- ליצור קשר עם גולשי האתר על פי בקשתם;

- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

- לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
- לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
- לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
- לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.

2.2. האתר רשאי, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לצדדים שלישיים לרבות גופים השותפים לפעילות האתר על פי שיקול דעתו. יובהר כאמור כי מדובר במידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש.

2.3. האתר עשוי לעשות שימוש במידע מצטבר ושאינו מזהה את המשתמש בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. כמו כן, האתר רשאי לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי, כמו דיווח אודות מספר המבקרים באתר לשותפים עסקיים. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי.

3. צדדים שלישיים
​3.1. ייתכן וישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים לאתר. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק לאתר מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.

3.2. כל צד שלישי אשר עשוי האתר לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהאתר חלק אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו.

4. שימוש ב-“Cookies“

​4.1. האתר עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

​4.2. עוגיות (Cookies) : האתר עושה שימוש בעוגיות, לרבות עוגיות של “פייסבוק,” כאשר משתמש גולש באתר על מנת לאפשר חוויה אופטמלית. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לאסוף מידע אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר באופן אוטומטי, כגון הקישורים עליהם הוא מקליק, דפי אינטרנט בהם הינו מבקר, והחיפושים שהוא מבצע באתר. אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (Cookies), עליו להבין כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים במסגרת האתר.

4. מסירת מידע לצד שלישי

להלן מצבים בהם בגינם עשוי האתר לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
כאשר המשתמש אישר לאתר להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין;

במקרה בו המשתמש ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות שלטונית אחרת;
על מנת לקבוע או לממש את זכויותיו המשפטיות של האתר;
על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של האתר, עובדיהו משתמשי האתר או אחרים;
בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי האתר, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.

 

5. אבטחת מידע

​5.1. האתר משתמש מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. האתר אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.  

 5.2. האתר בוחן מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצע שינויים בהתאם לצורך על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת, האתר לא יהי אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת האתר.


 6. זכות לעיין במידע ולעדכנו

​6.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של האתר. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות למנהלת האתר בדוא”ל: ayala@midotovot.co.il. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת האתר וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדו בשל כך.

​6.2. אם המידע שבמאגר המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

7. דיוור ישיר

משתמש אשר יזין את פרטי הקשר שלו באתר (לרבות אימייל ומספר טלפון) מאשר לאתר לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

 8. שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.

bottom of page